Brake Hydraulic Hose Fits 1963 Studebaker Lark – eBay